Sd Gundam Sangokudenhttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Anime/SDGundamWorldSangokuSoketsuden

GUNDAM WEAPONS: SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการต่อโมเดลกันดั้มสามก๊ก จากเหล่าโปรโมเดลเลอร์ของ Hobby Japan มาแนะนำมากกว่า 40 แบบ หนังสือเล่มนี้. BB Senshi Sangokuden is a toyline created by Bandai, commemorating the 20th anniversary of SD Gundam, and going from 2007 to 2011.

Go To

Advertisement:

The first entry in the SD Gundam World series, SD Gundam World Sangoku Soketsuden is a multi-media project made to celebrate the 40th Anniversary of Gundam.

Sd gundam sangokuden models list

Just when the world was close to reviving itself after a devastating war, a deadly epidemic known as the 'Etiolation Trinity' begins to emerge. Said epidemic drives Mobile Civilians mad and turns them into mindless berserkers, forcing survivors to hide themselves in fortified cities, dividing the world into three countries; Shu Area, Wei Area, and Wu Area. Three warriors Liu Bei Unicorn Gundam, Guan Yu Nu Gundam and Zhang Fei God Gundam meet each other and decide to work together to save the world.

Like BB Senshi Sangokuden, Sangoku Soketsuden derives on Romance of the Three Kingdoms for its setting and characters, however the two works have nothing to do with each other.

Advertisement:
Sd gundam sangokuden models list

The net anime started airing on July 26, 2019, and ended on March 25, 2021. It was directed by Takahiro Ikezoe (Sword Gai: The Animation, Show by Rock!!), and each episode originally had a schedule of releasing on 'the 4th Friday of every month', before it got delayed for a year presumably to avoid any connection with theCOVID-19 Pandemic outbreaking at the time. It returned on March 18, 2021, with the last two episodes airing the week after.

There's also two comic series, both released in April 2019 and available on the official website. One is titled 'SD Gundam World Sangoku Soketsuden: Soshoki' (Drawn by Luk Mo Shek and launched on April 10. Also serialized in Explorer Publishing's monthly Hong Kong magazine Lucky, and releases new chapters on 'every 10th of the month' both on the website and as a Motion Comic.), while the other is 'SD Gundam World Sangoku Soketsuden: Enkotan' (Drawn by Naoto Tsushima, and launched on April 19. Releases new chapters 'monthly every 3rd Friday'.). Soshoki focuses on Cao Cao Wing Gundam, while Enkotan focuses on Sun Jian Gundam Astray, and Takuya Yamanaka is in charge of the story for both comics.

Advertisement:
Gundam

Followed up by SD Gundam World Heroes.

Tropes associated with SD Gundam World Sangoku Soketsuden are:

 • 2D Visuals, 3D Effects: Inverted. The anime mostly consists of cel-shaded CGI characters, but hand-drawn extras appear occasionally who use a different shading style that make them stand out from the rest.
 • Adaptational Villainy: While Lyu Bu Sinanju is quite villainous in the main anime, he's a flat-out psychopath in Soshoki. This is shown best with his murder of Diao Chan Kyshatriya; while he shows no remorse in either version, the anime has him rather gently remove her Trinity Memory, while in Soshoki, he rips it out and then kicks her remains away.
 • Advertised Extra: Both Ma Chao Gundam Barbatos and Zhao Yun 00 Gundam are shown alongside Liu Bei Unicorn Gundam, Zhang Fei God Gundam, and Guan Yu Nu Gundam multiple times in both the Opening and Ending Animations, even though they don’t join the group in their travels. This is especially notable for Zhao Yun, as his death (Quote unquote) means he’s absent for the entire show from the first episode all the way up until the end.
 • A Day in the Limelight: Episode 3 of the anime focuses on Cao Cao Wing Gundam with Liu Bei only appearing at the end.
 • Alas, Poor Villain: Yuan Shao Red Warrior in Soshoki. After trying to assassinate Cao Cao, he was grossly mutated by the Etiolation Trinity and caused the first outbreak in the Wei Area. After being forced to Mercy Kill him, Cao Cao commented it must've been hard for him and swearing he will find the person responsible.
 • Alternate History: This tale is based off of a classic Medieval-Chinese War-Story that in turn was based off of one of the most well-known eras in Chinese history, yet some areas in the setting are more akin to modern-day cities with futurism elements.
 • Alternate Universe: Romance of the Three Kingdoms already got adapted for the SD Gundam franchise with Sangokuden. However, both Sangokuden and Sangoku Soketsuden are completely separate from each other. This can be easily told by the characters, who portrayed by different mechs than in Sangokuden (For example, Liu Bei is played by the original Gundam in Sangokuden, whereas in Sangoku Soketsuden, he's played by the Unicorn Gundam).
 • Curb-Stomp Battle: Happens in the second chapter of Soshoki. Cao Cao Wing Gundam and his group were given one by Lu Bu Sinanju and Zhang Liao Sazabi under orders from Yuan Shao. This battle ends with Cao Cao's first defeat and the loss of Xiahou Dun's eye.
 • Darker and Edgier: While Sangokuden was dark for an SD Gundam work, Soketsuden blows it out of the water, and not just because of the Zombie Apocalypse setting.
 • Fleeting Demographic Rule: The last SD Gundam Anime based off of Romance of the Three Kingdoms, SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors ended back in 2011, eight years prior to Sangoku Soketsuden’s release.
 • Foreshadowing: In episode 2, Zhuge Liang's planetarium not only displays the star signs of three of The Four Gods, but other planets as well. This is a major hint at the other worlds playing a big role in the next series, SD Gundam World Heroes.
 • Hate Sink:
  • We cannot hate the BUGs as they are just mindless zombies, so Dong Zhuo Providence Gundam serves as as a source of hatred instead. Portrayed as a Jerkass with no concern for his citizens, even withdrawing soldiers from areas affected by the Etiolation Trinity, it's no wonder that Sima Yi considered him a good scapegoat to hide his tracks, assuming his hypnosis wasn't the reason for Dong Zhuo's behavior to begin with.
  • The Leo from episode 12 of Soshoki who complains about his rations. He acts very rude as he refuses to accept Xun Yu Strike Noir's justification that everyone gets the same amount by calling the children also receiving rations 'brats', and starts a riot in which he shoots Xun Yu dead. Viewers will take pleasure with the implication that this Leo was among the citizens turned into BUGs when Xun Yu's death triggered Cao Cao Wing Gundam's Face–Heel Turn.
 • Imagine Spot: During episode 2 of the anime, Zhang Fei tries to guess what Zhuge Liang is like, showing various scenes of him as a Mad Scientist.
 • In Medias Res: The Soshoki manga is told this way. It opens up with Cao Cao Wing's attack on Yuan Shao Red Warrior before flashing back to Cao Cao's past for the next four chapters.
 • Late-Arrival Spoiler: The initial teaser for Heroes, released before episode 8 of Soketsuden, shows Zhao Yun alive and well.
 • Merchandise-Driven: Like many other Gundam series, selling model kits is where most of the revenue comes from. Characters using the Trinity Memories of others to access their powers is essentially a way for the show to encourage people to buy multiple kits to recreate the combinations from the anime.
 • Mood Whiplash: A staple of Enkotan. It's common to have it be lighthearted and comedic one page, then someone gets attacked or assassinated on the next.
 • Mythology Gag:
  • From the little of Cao Cao's father that's seen in Soshoki, his design appears to be based on the Wing Gundam, the predecessor to the Wing Zero that Cao Cao's design is based on.
  • Our heroes get the token Secret Test of Character when they have to retrieve something from a gashapon machine for Zhuge Liang Freedom Gundam, and end up with a string of junk draws when they get three Doms - which Zhuge Liang immediately accepts. While the gashapon is a nod to one of SD Gundam’s origins as gashapon toys, the Freedom Gundam is from the Cosmic Era continuity, which also boasts its own Black Tri-Stars team complete with three Doms, and they're all allied with Freedom pilot Kira Yamato on the side of Lacus Clyne.
  • Da Qiao Gundam Artemie and Xiao Qiao GN Archer share a kit that includes parts to build one or the other. This is likely a reference to how the GN Archer is the rebuilt Gundam Artemie.
  • In episode 4 of the anime, there is a flashback to when Zhuge Liang was given his feather fan-shaped Device by his teacher, Zhang Jue. The weapons on the table alongside the Device are Sonken Zephryanthes's Gaouken Zeroichi, Sou Sou Gundam's Enkoujin, and Koumei Re-GZ's Bakuousen.
  • During the epilogue, Cao Cao Wing Gundam is shown standing in a desert completely hooded. There’s actually a twofer reference here; For SD Gundam, this is similar to how Devil Dragon Blade Zero Gundam starts his story, as he’s introduced walking in a desert as a hooded figure. Since Cao Cao is based off of the Wing Gundam Zero here, however, it’s also a reference to New Mobile Report Gundam Wing: Frozen Teardrop, where Heero Yuy also wanders a desert while piloting his hooded mech Wing Gundam Snow White, though at least he’s joined with Duo Maxwell’s son piloting the Warlock (Which is also hooded).
 • Offer Void In Nebraska: Strangely, the series is extremely limited in its home country of Japan despite the popularity of SD Gundam there. The anime episodes and Soshoki cannot be viewed in Japan and there is no Japanese version of Enkotan. The models kits are also only available from Gundam Base Tokyo. Japanese fans have gotten around this by watching the Traditional Chinese version of Soshoki on Youku, but are still disappointed in the lack of availability in their country.
  • Adverted in late 2020, when it was announced that the series would be fully released in Japan as well.
 • Recycled In Space: BB Senshi Sangokuden is already Romance of the Three Kingdomswith SD Gundams and other MS, but Sangoku Soketsuden adds Zombie Apocalypse on top of that and takes place in a futuristic setting.
 • Robot Hair: By lieu of everyone being based off of Giant Mecha, a number of characters possesses this. Some characters like Guan Yu Nu Gundam and Huang Zhong Gundam Dynames even have Robot Beards.
 • Sequel Hook: Sima Yi Destiny Gundam escapes with his whereabouts unknown, and a suspicious meteor is seen falling from the sky as Cao Cao Wing Gundam leaves the Three Kingdoms.
 • Shout-Out: Zhao Yun 00 Gundam uses Dual Wielding swords instead of the long spear that Zhao Yu is usually known for carrying, which is not just the reuse of the 00 Gundam's actual weapons, but a nod to the China-made series God of War, Zhao Yun, which added a pair of MacGuffin swords to the Three Kingdoms mythology and had Zhao Yun as the main star.
 • The Virus: The 'Etiolation Trinity'note , which causes the victims to lose themselves and start attacking people.
 • We Hardly Knew Ye: In the Enkotan manga, Liu Bei Unicorn's mother. She's introduced in the first chapter only to sacrifice herself at the end to save her son from a Etiolation Trinity BUG horde aerial ambush. Then in the next chapter, she solidifies her fate by cutting the ropes on the bridge to allow Sun Jian and her son to escape.
 • Wham Episode: Chapter 12 of Soshoki. Sima Yi reveals that the Bugs were an alternative solution for the Trinity crisis, as they would not use up the rare resource and proposes turning the populace into Bugs to slow the consumption, as humans are driven by their appetite. Cao Cao is against this until he finds out that Xun Yu was killed during a civilian riot while the company was delivering supplies to them. Remembering what Sima Yi said, Cao Cao decides to go with his plan.
 • 'Where Are They Now?' Epilogue: After stopping Cao Cao Wing Gundam’s conquest and foiling Sima Yi Destiny Gundam’s plans, Blue Wing Corporation donate to Zhuge Lian Freedom Gundam’s laboratory, leading him to successfully creating a cure for Etiolation Trinity, which Sun Jian Gundam Astray and the rest of Red Tiger distribute throughout the land. Cao Cao steps down as CEO of Blue Wing Corporation, and goes on a journey of self-reflection. Zhang Fei God Gundam and Guan Yu Nu Gundam, now Yan Huang Zhang Fei God Gundam and Wu Sheng Guan Yu Yun Chang Nu Gundam, return to Luoyang and work to improve the townsfolk’s lives. Long Xian Liu Bei Unicorn Gundam and the rest of Dragon’s Watch return to their hometown and, while no one is sure where Sima Yi went, Liu Bei is now certain he will protects those most important to him and feels a little more confident as the leader of Dragon’s Watch. Of course, we already know that this isn’t the end of their story…

Index

BB Senshi Sangokuden (BB戦士 三国伝, BB Warrior Romance Of The Three Kingdoms) is the SD Gundam series for 2007 and the 18th work in the Musha Gundam series. The story and characters are modeled after those featured in the classic 14th century Chinese literature, Romance of the Three Kingdoms by Luo Guanzhong. However, certain story elements, as well as the names of the Three Kingdoms themselves, are fictionalized.

There are three chapters under this title, entitled Fuuun Gouketsu Hen, Eiyuu Gekitotsu Hen and Senjin Kettou Hen. It also has a side story, Sangokuden Gaiden Buyuu Gekitou Roku.

Outline[edit]

'BB Senshi' is a 20th anniversary commemorative work with the motif of 'Romance of the Three Kingdoms.' The various mobile suits[clarification needed] become 'actors (演者)' to take on the roles of various characters of Chinese literature. This further emphasizes Sangokuden as 'a performance of Romance of the Three Kingdoms by the SD Gundams.' The usual name '頑駄無 (Gundam)' used in the 'Sengokuden' series has been replaced with the katakana 'ガンダム (Gundam)'. The warring states world view closely resembles that of the 'Sengokuden' series. Certain aspects of the 'actors' taking on the roles resemble the mobile suits they were originally based on.

In 'Mirisha', the stage of 'Sangokuden', there exist 130 scrolls of historical text. In the current time they are called 'G Chronicle (G記)'. It reveals that 'Mirisha' was the country 'Abram' (from the 'Sengokuden' series) in the past and the first emperor is 'Hakuryuu Taitei' from Shin SD Sengokuden Densetsu no Daishougun Hen however this crossover was not explained in the main story. (Therefore, it could probably mean this is another 'Abram' of a parallel world like that of Musharetsuden)[1]

The series was announced to be released in a number of territories, including Japan, Korea, America and Australia.[2] However, as of 2009 only releases in Asian regions have followed. A range of related merchandise has been produced including modelling tools, snack foods and orange juice.

Whilst the series is still ongoing, a new Sengokuden model kit series has been announced to begin in July 2009. The kits will be remolded from kits released for SD Gundam Force Emaki Musharetsuden, based on previous designs which have styled these Gundams after famous historical samurai. It is currently unknown if related fiction will be produced for these kits or if they will crossover into Sangokuden.

Story[edit]

 • Gathering of the Heroes Chapter

It was the times of war in the continent of Mirisha, a time where the three kingdoms of Shou, Gou and Giga struggle for power and authority. Before the three countries become established, the rebellion of the Yellow Scarves has allowed Toutaku (Dong Zhuo) to seize control over the government, he killed Reitei (Han Ling Di) the emperor of that time and stole the 'Gyokuji (玉璽)', then promoted himself to Prime Minister spreading tyranny through the land. But a year after, the anti-Toutaku (Dong Zhuo) spirits are on the rise because of the discovery of Reitei's (Han Lin Di's) assassination, Enshuu (Shou/Shu Kingdom) was quick on gathering troops and with Sousou (Cao Cao) on board the anti-Toutaku alliance is formed. Heroes from all over gather under the anti-Toutaku banner, including Ryuubi's (Liu Bei's) Yuushu Resistance. The anti-Toutaku allied forces fought against the Toutaku (Dong Zhuo) Troops at the Korou Fortress (Hu Lao Guan) which is just outside Rakuyou.

This chapter parallels the Yellow Turban Rebellion and the Battle of Hulao Pass.

 • Clash of the Heroes Chapter

The anti-Toutaku (Dong Zhuo) alliance was disbanded after the defeat of Toutaku, the heroes each return to their homeland, expanding their territory and causing conflicts. With the death of Sonken Zephyranthes (Sun Jian), his son Sonsaku (Sun Ce) is aiming to stabilize the situation in Koto. Sousou (Cao Cao) has clashed with the Hero of Kahoku, Enshou (Yuan Shao). Ryuubi (Liu Bei) has travelled far from his homeland Yuushu to Keishuu to seek help from the famous strategist, Koumei (Kong Ming).

This chapter parallels the Battle of Guandu and the events eventually leading to the Battle of Red Cliffs.

 • Battle of the War Gods

The battle of Red Cliff ended with the victory of Ryuubi (Liu Bei) and Sonken (Sun Quan) army, the land is split into three kingdoms – Shou, Giga and Gou. But there is no news of the missing Sousou (Cao Cao) and Ryuubi (Liu Bei). On the empty throne of Shou is the Ryuuteiken and ascending the throne of Giga is son of Sousou (Cao Cao), Souhi (Cao Pi). Souhi leads Giga to a campaign to conquer the land westwards. On the barren lands of Seiryou stands one man, Bachou (Ma Chao), burning with flames of revenge. The Giga Troops are said to be dark zombies with burning red eyes and are impossible to kill. Later in the series, the god of war, Shuu, returns.

This chapter parallels the events after the formation of the Three Kingdoms themselves.

 • Side Story: Heroic Clash Chronicles
Sd Gundam Sangokuden

As time gradually progress towards the Red Cliff Battle, a whistling lone warrior wanders Mirisha. The warrior bearing the same name as the past ruler of So 'Kouseki' encounters other warriors at various places, often engaging in clashes with them. And now after many struggles he finally arrive at his homeland Kishuu, the land soon to be the battlefield of the Red Cliffs and the land last known as 'So'...

The stories of the heroes not touched on in the main story, told in 12 episodes through the manga in the instruction sheet of the model kits in the series. The key character of this side story is Kouseki Turn-X (Xiang Yu).

Sd gundam world sangoku soketsuden

Sangoku Soketsuden Sd Gundam

The story is set before the Battle of the Red Cliffs and parallels the Chu–Han contention.

 • Brave Battle Warriors

BBW, to some extent, can be considered as the fourth part of Sangokuden, and is played out in anime and plamodel series. Storywise, it follows the past series but with the addition of more details like Sousou's attempt to assassinate Toutaku. With the anime as the main story, the plamodel series serves as a digest for the parts involving the character. Even though both series are on the same timeline, there are exceptions where the anime vary from the plamodel series. There are also characters original to the anime.

 • Brave Battle Warriors Genesis

The manga serialization in Gundam Ace. It focus on episodes not shown in the anime's main story.

Theme song[edit]

Mirisha Legend ~The Brave Legend~
(三璃紗伝說 ~The Brave Legend~)

Japanese version: Ko-saku
Mandarin and Cantonese versions: Ekin Cheng
Korean version: Kim Woo Joo

This song is featured in the promotional animation of the series. This mostly still frame animation is designed to be played at hobby shops and promotional events, introducing most of the main characters. The video was also presented in a 2007 DVD boxset of older SD Gundam animated works, as part of a feature on the history of SD Gundam. Currently this song is being used for the ending theme of the anime SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors.

Manga[edit]

Kōichi Tokita drew the first chapter of the manga titled SD Gundam Sangokuden Fuuun Gouketsu Hen (SDガンダム三国伝 風雲豪傑編, SD Gundam Romance Of The Three Kingdoms: Gathering of the Heroes Chapter) which was serialized in volumes 7 to 12 of Comic Bom Bom in 2007. Kentarō Yano continues with the second chapter of the series titled SD Gundam Sangokuden Eiyuu Gekitotsu Hen (SDガンダム三国伝 英雄激突編, SD Gundam Romance Of The Three Kingdoms: Clash of the Heroes Chapter) which will serialize in Kerokero Ace from volume 2 of 2008 to volume 4 of 2009.[3]

The third chapter SD Gundam Sangokuden Senjin Kettou Hen (SDガンダム三国伝 戦神決闘編, SD Gundam Romance Of The Three Kingdoms: Battle of the War Gods Chapter) starts from Kero Kero Ace volume 5 of 2009 and will be drawn by Naoto Tsushima. With the unknown fate of Ryuubi (Liu Bei) Gundam, the lead character of the third chapter is announced to be Bachou Blue Destiny.[4]

Anime[edit]

An anime adaptation for Sangokuden was announced on October 8, 2009 during the 49th All Japan Plamodel Hobby Show.[5] Kadokawa Pictures confirmed at a Tokyo press conference on December 9, 2009 that the anime adaptation would first arrive as a theatrical film. Chō Denei-ban SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors opened in Japan on February 27, 2010 in a double billing with the fifth Sgt. Frog (Keroro Gunsō) film, Chō Gekijō-ban Keroro Gunsō Tanjō! Kyūkyoku Keroro Kiseki no Jikūjima de Arimasu!! Sunrise produced both films.[6]

Besides the movie, a 51-episode TV animated series was produced starting April 3, 2010.[7] Each episode is estimated to air for 15 minutes.[8]

Games[edit]

A series of mobile phone games are made by Taiwan company, Joymaster in collaboration with Bandai-Namco:[9]

Bb Senshi Gundam

 • BB戦士三国伝 無雙爭霸 – a time attack game
 • BB戦士三国伝 武鬥會 – a fighting game
 • BB戦士三国伝 一統方城 – a mahjong game
 • BB戦士三国伝 無雙連鎖 – a Bejeweled style game
 • BB戦士三国伝 達人學堂
 • BB戦士三国伝 激鬥旋風
 • BB戦士三国伝 BIG2風雲會
 • BB戦士三国伝 激鬥旋風

Besides the above games, Bandai-Namco has announced an upcoming game, SDガンダム三国伝 Brave Battle Warriors 真三璃紗大戦 (SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors Shin Mirisha Taisen), and it is slated to be released on 2 December 2010 for the Nintendo DS handheld.[10][11]It looks to be a hack 'n' slash type of game, where the player is able to form a 3-man group, and there's over 40 playable characters.[12][13]A special promotion of the game comes with a limited edition DX boxset of Shin Kouseki Turn-X (項羽ターンX) VS Ryuuhou Ryuubi Gundam (劉邦劉備ガンダム, whose character basis is Liu Bang), never before seen model kits of the two.[14]

A teaser site has been opened,[15] and basically reiterates the revealed information thus far. The main story plot in the game goes up to the Battle of the Red Cliffs, and besides characters from the 3 factions (Shou, Giga, Gou), players can also choose to play as the other characters like the Yellow Scarves, Toutaku, Enshou, Enjyutsu, and even the generic GM/Zaku Infantry troops.[16]

Some characters from the series were confirmed to appear in the upcoming PlayStation Portable game SD Gundam G Generation World.

Model Kits[edit]

The focal point of the series is a range of model kits, produced as part of Bandai's BB Senshi line.[citation needed]

References[edit]

 1. ^Stated in Hobby Japan July issue 2007.
 2. ^http://hobby-midori-apron.com/img-ap/47-hobby/P5171579.MOV
 3. ^'ARMPIT CARE'.
 4. ^Announced in Kero Kero Ace volume 4 of 2009, pg 822
 5. ^News taken from ANN
 6. ^New news taken from ANN
 7. ^Taken from ANN
 8. ^Taken from the official site of the anime
 9. ^News taken from GNN
 10. ^From GameStop Japan
 11. ^http://ameblo.jp/supedora/entry-10610145455.html
 12. ^'Archived copy'. Archived from the original on 2011-10-04. Retrieved 2010-08-06.CS1 maint: archived copy as title (link)
 13. ^A scan of the game
 14. ^Team, Discuz! Team and Comsenz UI. '[NDS]SDガンダム三國傳 真三璃紗大戰 P.4 update 實物+封面圖 - SD HOBBY Nintendo World BBS'. Archived from the original on 17 September 2016. Retrieved 17 July 2016.
 15. ^The official site for the game
 16. ^'Archived copy'. Archived from the original on 2011-10-04. Retrieved 2010-08-24.CS1 maint: archived copy as title (link)

External links[edit]

Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=BB_Senshi_Sangokuden&oldid=999156957'